Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy

„Spuścizna naukowa ks. profesora Wincentego Myszora”
Opracowanie spuścizny ks. prof. W. Myszora: materiały biograficzne, korespondencja naukowa, korespondencja prywatna, fotografie, manuskrypty artykułów, manuskrypty wykładów, nadbitki, dedykacje książkowe, zakupy książek, bibliografie, katalogi książkowe, pliki komputerowe.

Nagrody 

 

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe (magisterskie, licencjaty kanoniczne, doktorskie), napisane i obronione w 2017 roku. Do wypełnionego formularza należy dołączyć pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego (pdf) i jej recenzje w postępowaniu kwalifikacyjnym (pdf).

Wnioski należy składać do końca czerwca 2018.

1. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła starożytnego, pobierz formularz

2. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła na Śląsku, pobierz formularz.

 

Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z  dziedziny teologii patrystycznej:

  1. ks. prof. dr hab. Leon Nieścior - prof. UKSW - Warszawa
  2. ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Opole
  3. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ - Katowice
  4. ks. prof. dr hab. Jan Słomka - Katowice
  5. ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Tarnów

 

 Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z dziedziny historii Kościoła na Śląsku:

  1. dr hab. Adam Dziurok - prof. UKSW - Warszawa
  2. prof. dr hab. Wanda Musialik - Opole
  3. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Katowice
  4. ks. prof. dr hab. Józef Pater - Wrocław
  5. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz - Opole