Projekty badawcze

 1. Projekt badawczy

„Spuścizna naukowa ks. profesora Wincentego Myszora”
Opracowanie spuścizny ks. prof. W. Myszora: materiały biograficzne, korespondencja naukowa, korespondencja prywatna, fotografie, manuskrypty artykułów, manuskrypty wykładów, nadbitki, dedykacje książkowe, zakupy książek, bibliografie, katalogi książkowe, pliki komputerowe.

Nagrody 

 

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe (magisterskie, licencjaty kanoniczne, doktorskie), napisane i obronione w 2017 roku. Do wypełnionego formularza należy dołączyć pracę dyplomową w postaci pliku elektronicznego (pdf) i jej recenzje w postępowaniu kwalifikacyjnym (pdf).

Wnioski należy składać do końca czerwca 2018.

1. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła starożytnego, pobierz formularz

2. Wnioski o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z historii Kościoła na Śląsku, pobierz formularz.

 

Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z  dziedziny teologii patrystycznej:

 1. ks. prof. dr hab. Leon Nieścior - prof. UKSW - Warszawa
 2. ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Opole
 3. ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Jan Słomka - Katowice
 5. ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Tarnów

 

 Kapituła do oceny projektów badawczych i prac dyplomowych z dziedziny historii Kościoła na Śląsku:

 1. dr hab. Adam Dziurok - prof. UKSW - Warszawa
 2. prof. dr hab. Wanda Musialik - Opole
 3. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Katowice
 4. ks. prof. dr hab. Józef Pater - Wrocław
 5. prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz - Opole

 

 

Ks. Wincenty Myszor (1941-2017), doktor teologii ( 1973), habilitacja (1983), profesor (1990), kierownikKatedry Historii Literatury i TeologiKościoła Starożytnego na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (od 1987 roku), prodziekan Wydziału Teologicznego ATK (1984−1988), następnie dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1988−1993), prorektor ATK (1993−1995), kierownik Katedry Historii Kościoła w Starożytności ATK (1990−2001), dyrektor Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych ATK (1999−2001). W 1998 roku na życzenie abpa Damiana Zimonia podjął się organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. W 2001 roku został wybrany dziekanem tego wydziału i pozostawał nim przez dwie kadencje.

Jako wybitny patrolog i znawca tekstów gnostyckich należał do Association International d’Etudes Patristiques (od 1984 roku), International Association of Byzantine Studies (od 1996) i do Komitetu Nauk Teologicznych PAN. W Warszawie założył Studia Antiquitatis Christianae i przewodniczył redakcji w latach 1977−2001, natomiast w 2005 roku rozpoczął redagowanie serii na Wydziale Teologicznym UŚ pod nowym tytułem – Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. Od wielu lat należy także do grona Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, w latach 1981 –1995 był redaktorem naczelnym tego czasopisma.

Dorobek naukowy ks. prof. Wincentego Myszora obejmuje ponad 300 publikacji, w tym: prace zwarte, skrypty, redakcje dzieł zbiorowych, artykuły, tłumaczenia z języków nowożytnych, recenzje i omówienia, hasła w słownikach i encyklopediach, bibliografie i sprawozdania naukowe. Główne kierunki badań ks. Wincentego Myszora dotyczyły historii chrześcijaństwa w II i III wieku, a zwłaszcza historii społecznej. W tej dziedzinie przygotował obszerny wybór źródeł – zajmował się tekstami gnostyckimi II i III wieku, badał koptyjskie teksty z Nag Hammadi. Opublikował wiele tłumaczeń gnostyckich utworów z czasów wczesnochrześcijańskich, a także tekstów chrześcijańskiej literatury polemicznej. Jego autorstwa są liczne przekłady pism Ireneusza z Lyonu (z II wieku), które zebrano i wydano w całości w ramach 11. tomu serii Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova w 2010 roku. Ponadto przygotował pierwszy polski przekład Ewangelii Judasza. Natomiast w ramach pracy dydaktycznej prowadził nauczanie języka koptyjskiego. Opracował pierwszy polski podręcznik do nauki tego języka i jest współautorem słownika koptyjsko-polskiego. Ponadto w ostatnich latach życia konsultował odkryte przez polskich archeologów kodeksy tekstów koptyjskich odkrytych w Gurna w Górnym Egipcie w 2005 roku, identyfikując ich tytuły i fragmenty w roboczym tłumaczeniu. Na podstawie tego przekładu możliwa była identyfikacja manuskryptu datowanego na VII/VIII wiek, który stanowi fragment niezwykle ważnego i unikalnego odkrycia dokonanego przez polską misję Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. (Agata Muc, Dar ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SSHT 2013, t. 46, nr 1.)

patrz: Pracownia Patrologiczna

 

 

 

 

 

 

Wolontariat

Fundacja ma na celu opracowanie, skatalogowanie i udostępnienie spuścizny po ks. prof. W. Myszorze. Ten cenny zbiór, liczący ok. 4 tysięcy tomów, jeden z nielicznych tego typu w Polsce, obejmuje publikacje z zakresu gnozy, manicheizmu, hermetyzmu i doktryn pokrewnych. Jak w każdej bibliotece, a tym przypadku w szczególności, zbiór potrzebuje wykwalifikowanych osób, znających poza językiem polskim przynajmniej jeden z obcych języków: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina, grecki lub koptyjski.
Jeśli interesuję Cię historia Kościoła starożytnego, jeśli masz trochę wolnego czasu, jeśli szukasz miejsca do zaliczenia praktyk, skontaktuj się nami. Na pewno znajdzie się dla Ciebie miejsce w gronie wolontariuszy.

Kwalifikacje:

Znajomość obsługi komputera i umiejętność wprowadzania danych do katalogu elektronicznego. Większość prac jest wykonywana na miejscu, ale jest możliwość również pracy przy komputerze w domu. Mile widziani są studenci z historii, bibliotekoznawstwa, informatyki, wiele zadań nie wymaga jednak aż takich kwalifikacji. Prowadzimy szkolenia wprowadzania danych do katalogu.

Potrzebujemy osoby:
Władające językami obcymi: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, łacina, grecki lub koptyjski
Do pracy przy opracowywaniu, katalogowaniu książek i nadbitek.
Do pracy przy opracowywaniu, układaniu i paginowaniu kolekcji archiwalnej.

Formularze

 1. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła starożytnego
 2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody za najlepszą pracę dyplomową (mgr, lic. kanoniczny, doktorat) z historii Kościoła na Śląsku
 3. Formularz wniosku o grant badawczy z historii Kościoła, zgodny z celami statutowymi Fundacji
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie publikacji (obowiązuje formularz wniosku o grant badawczy)
 5. Logo
 6. Wnioskodawca obok samego wniosku składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska w przypadku przyznania nagrody lub grantu.

 

Wnioski, po wypełnieniu, w wersji papierowej, z dołączonym dyskiem (CD z pełną dokumentacją) przesłać należy na adres:
ul. WITA STWOSZA, nr 17, 40-042 KATOWICE, z dopiskiem: Fundacja Centrum

Załączniki:
Pobierz plik (logo_fund.jpg)Logo Fundacji[ ]40 kB23 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_dot.xlsm)Wniosek o grant badawczy[ ]31 kB29 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca dyplomowa z Historii Kła na Śląsku.pdf)Wniosek o nagrodę z H-Kła na Śląsku[ ]101 kB20 Pobieranie
Pobierz plik (Wniosek_praca dyplomowa z historii Kła star.pdf)Wniosek o nagrodę z H-Kła star[ ]101 kB21 Pobieranie

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła

im ks. prof. Wincentego Myszora

40-042 Katowice

ul. Wita Stwosza 17

Regon 368196430

NIP 9542781808

 

Konto: 55 1140 2004 0000 3302 7739 4976

 

Księgarnia - z możliwością nabycia lub zamówienia publikacji: