Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. naukowa Jerzy Myszor, Katowice 2018, wyd. WueM, Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku nr 22.

Niewiele osób otrzymujących ulotki ma świadomość uczestniczenia w tworzeniu historii. Być może kojarzą  je z ofertą handlową, a może zastanawiają się nad  losem drzew.  Nigdy jednak – przynajmniej do chwili zapoznania się z treścią tej książki – nie myślą o tym, że są świadkami wydarzenia o większej wadze.  Dowodem na to, że druki ulotne mają znaczenie nie tylko w chwili ich wytworzenia, jest gromadzenie ich przykładów w bibliotekach i archiwach, jak również  podjęcie  starań, by odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu ich treść odzwierciedlała losy ziemi czy wyrażała tożsamość bohaterów wydarzeń. Przeglądu takich rozważań dostarcza niniejsza monografia zbiorowa.  (prof. dr hab. Wanda Musialik)

 Ksiązka ukazuje się w 99 egzemplarzach, w tym 20 egz. - numerowanych.

Do nabycia w Księgarni

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotki numerowane.pdf)seria numerowana[ ]186 kB18 Pobieranie
Pobierz plik (ulotki1.png)spis treści1[ ]84 kB36 Pobieranie
Pobierz plik (ulotki2.png)spis treści2[ ]84 kB29 Pobieranie

Jakub Kamiński, Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku,  Katowice 2018, wyd. WueM

Przekazywany do rąk czytelników 20 tom serii „Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova” nosi tytuł: „Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV”. Problemem badawczym publikacji jest odwoływanie się do dziewictwa Maryi jako argumentu w dyskusji apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku. Analizy zawarte w niniejszej pracy są przeprowadzone w kluczu metody analityczno-syntetycznej. Praca składa się z trzech części. W pierwszej jest ukazane dziewictwo Służebnicy Pańskiej w kontekście obrony bóstwa Jezusa. Druga część prezentuje argument dziewictwa Matki Jezusa w kontekście obrony realizmu człowieczeństwa Syna Bożego. Trzecia natomiast jest poświęcona dziewictwu Maryi w kontekście obrony życia konsekrowanego.  Dokonane analizy mogą przyczynić się do ubogacenia współczesnej refleksji mariologicznej, a także pozwolą lepiej ukazywać Matkę Najświętszą w kontekście najważniejszych prawd wiary. Wydawcą tomu jest Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora.

do nabycia w Księgarni

Jacek Żurek, Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada”, Warszawa-Katowice 2018, Opr. graficzne Tomasz Ryger, Wyd. WueM

Szkic z pogranicza historii i literatury o piosence „Legiony, to są Termopile...”, która była pierwowzorem „Marsza I brygady” („My, pierwsza brygada...”), będącego „Pieśnią Reprezentacyjną” Wojska Polskiego od roku 2007. Omówienie spornej kwestii autorstwa obu piosenek na tle sprawy nieznanego lwowskiego muzykanta i legionisty, Juliana Ludwika Hawalewicza, który zginął w bitwie pod lubelskim Jastkowem (+1915). Nowy zapis muzyczny piosenki w wykonaniu Dominika Sierzputowskiego (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy). Legiony polskie podczas I wojny światowej, piosenki żołnierskie. Książeczka ilustrowana zdjęciami z epoki, mapka.

Spis treści
Tytułowy bohater i Krzyż Niepodległości; Znani autorzy „Pierwszej brygady”; Piosenki legionistów; Piosenka o legionach; Hawalewicz jako autor; Nowa piosenka

 

Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, uzupełnione, WueM (Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła)

Autor przedstawia genezę i funkcjonowanie całego ruchu – fenomenu w skali polskiej, choć – jak sam pisze – wzorowanego na tradycji europejskiej sięgającej czasów rewolucji francuskiej końca XVIII wieku. (...) W następnych rozdziałach Autor przenosi nas do województwa katowickiego (co nie oznacza, że tylko do diecezji katowickiej), cały czas pamiętając jednak o ogólnopolskim kontekście zdarzeń lokalnych. Najważniejszy bodaj problem, towarzyszący stale czytelnikowi, to analiza relacji panujących między władzą państwową, formacją „patriotów” oraz Episkopatem Polski, czy też lokalnym biskupem (z recenzji dr hab. Jana Żaryna, prof. UKSW, 2006). Sam problem, by odnieść się chociażby do badań J. Żaryna czy A. Grajewskiego został, o czym trudno nie przypomnieć, wstępnie opisany, niemniej jednak historia genezy, funkcjonowania, tudzież kres Okręgowej Komisji Księży w województwie katowickim (przejściowo stalinogrodzkim) zasługuje na odrębne opracowanie. Autor zadeklarował przy tym, iż miast „szczegółowego badania instytucji, jakie utworzyli »księża patrioci« w okresie stalinowskim (komisje księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a także wszystkie organizacje pochodne i pokrewne)” zamierza skupić się „na badaniu problemów, jakie wiązały się z funkcjonowaniem całego ruchu, a także na kierunkach jego działania”, co wydaje się zamysłem poznawczo znacznie ciekawszym, aniżeli poprzestanie na prostej próbie odtworzenia organizacyjnych schematów i związanych z nimi poczynań (z recenzji prof. dr hab. Włodzimierza Suleji, 2006)

Wydanie II zostało wzbogacone edycją materiałów źródłowych. 

Zaproszenie na promocję książki

 do nabycia w Księgarni

 

Załączniki:
Pobierz plik (spis.pdf)Spis treści[ ]70 kB45 Pobieranie

Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018, ss. 340. wyd. WueM

 Bez wątpienia praca ważna, potrzebna i dobrze skonstruowana. Bardzo interesująco podkreślony jest w niej personalny, osobisty, jednostkowy, indywidualny i niepowtarzalny (tak wiele przywołanych cech z pełną świadomością, by dowartościować tę specyfikę) aspekt przeżyć religijnych, ale też ich wymiar wspólnotowy, społeczny. Szczególnego charakteru dodaje temu studium fakt, że Autorka, jako teolog, opatrzyła analizowane teksty wspomnień refleksją teologiczną, starając się wyeksponować ich głębszy sens. Studium łączy w sobie zarówno informacje historyczne, interesujące teksty wspomnień wygnańców, jak i duchowy namysł nad całością badanej literatury źródłowej. Z recenzji prof. Jan Wiesław Wysocki.

Księgarnia: do nabycia

Zaproszenie na promocję książki