Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku

 

 1. Błogosławiony Emil Szramek. Męczennik, ed. Jerzy Myszor, Katowice 2013.
 2. Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, ed. Jerzy Myszor, Katowice 2013.
 3. Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, Wprowadzenie: Halina Dudała; Opracowanie: Halina Dudała, Wojciech Schäffer, Katowice 2013.
 4. August Hlond na Górnym Śląsku 1922–1926. Listy pasterskie – odezwy – przemówienia. ed. Jerzy Myszor, Katowice 2013
 5. Z pamiętnika Westfaloka. ed. Henryk Olszar, Katowice 2014
 6. Żyłem krótko i osiągnąłem swój cel. Ks. Jan Macha (1914-1942), ed. Damian Bednarski, Katowice 2014.
 7. Jerzy Myszor, Pobożny Ślązak idzie na wojnę z Francuzami 1870/1871, Katowice 2014
 8. Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, Wprowadzenie i opracowanie: Wojciech Schäffer, Katowice 2015.
 9. Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. Jerzy Myszor, Katowice 2015.
 10. Halina Dudała, Clerus decanatus plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756, Katowice 2015
 11. CZYŚCIEC księdza Rudolfa Adamczyka, ed. Henryk Olszar, Katowice 2015
 12. Anna Gudzik, Obiekty małej architektury sakralnej w Rybniku, Katowice 2015
 13. Marta Sala, Działalność społeczno-kulturalna książąt pszczyńskich von Hochberg na Górnym Śląsku w XIX wieku, Katowice 2015
 14. Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638-1775), Halina Dudała (ed.), Katowice 2016.
 15. Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942), ed. Jacek Kurek, Katowice 2016.
 16. Jerzy Myszor, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914. Studia i materiały, Katowice 2017
 17. CARITAS ET IUSTITIA IN RE SOCIALI. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016), [ed.] ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Katowice 2017.
 18. MATER ET FAMILIAE ADVOCATA. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016). Edycja źródeł z komentarzem. opr. ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Katowice 2017.
 19. Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i ks. Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963.Edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice-Trans en Provence 2017.
 20. DE PROFUNDIS AD TE CLAMAMUS. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983–2016). Edycja źródeł z komentarzem, [ed.] ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.
 21. Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, WueM (Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła)
 22. Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. nauk. Jerzy Myszor, Katowice 2018, wyd. WueM, w przygotowaniu.

Patrz listę: Seria wydawnicza: Żródła