Wydawnictwo Centrum Badań nad Historią Kościoła (WueM)

 Nowość 

 

 

  1. Tematyka religijna górnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych XIX i XX wieku, red. nauk. Jerzy Myszor, Katowice 2018, Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, nr 22, wyd. WueM
  2. Jakub Kamiński, Praesidium fidei. Dziewictwo Maryi w debacie apologetycznej Ojców Kościoła IV wieku, Poznań – Katowice 2018, wyd. WueM
  3. Jacek Żurek,  Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada”, Warszawa-Katowice 2018.
  4. Duszpasterstwo polskie we Francji w świetle korespondencji arcybiskupa Józefa Gawliny i księdza Kazimierza Kwaśnego w latach 1949-1963 Edycja dokumentów, wstęp i opracowanie Michał Kłakus, Katowice - Trans en Provence 2017
  5. Apokaliptyka w pismach gnostyckich. Wstęp Wincenty Myszor, Przemysław Piwowarczyk, Przekład i komentarz Wincenty Myszor, Agata Sowińska, Indeks Wojciech Kamczyk; Redakcja Agata Sowińska, Katowice 2017.
  6. Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018, ss. 340.  
  7. Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, uzupełnione, 

 zakup: Ksiegarnia