Wincenty Myszor (1941-2017), doctor of theology (1973), habilitation (1983), professor (1990), head of the Department of the History of Literature and Theology of the Ancient Church at the Faculty of Church Historical and Social Sciences ATK (since 1987), vice dean of the Theological Department of the ATK (1984-1988), then dean of the Department of Church Historical and Social Sciences ATK (1988-1993), prorector ATK (1993-1995), head of the Department of Church History in Antiquity ATK (1990-2001), director of the Institute of Historical and Social Sciences ATK ( 1999-2001). In 1998, at the request of Archbishop Damian Zimonia, he undertook the organization of the Faculty of Theology at the University of Silesia. In 2001 he was elected dean of this faculty and remained there for two terms.

 

As an outstanding patrologist and expert on the Gnostic texts, he belonged to the Association International d'Etudes Patristiques (from 1984), the International Association of Byzantine Studies (from 1996) and to the Committee of Theological Sciences of the Polish Academy of Sciences. In Warsaw, he founded the Antiquitatis Christianae Studio and chaired the editorial office in 1977-2001, while in 2005 he began editing the series at the Faculty of Theology of the University of Silesia under the new title - Studio Antiquitatis Christianae. Series Nova. For many years he has also been a member of the Editorial Board of "Silesian Historical and Theological Studies", in the years 1981-1995 he was the editor-in-chief of this magazine.

 

Scientific achievements of priest prof. Wincenty Myszora includes over 300 publications, including: compact works, scripts, editorials of collective works, articles, translations from modern languages, reviews and discussions, entries in dictionaries and encyclopedias, bibliographies and scientific reports. Main research directions of Fr. Wincenty Myszor referred to the history of Christianity in the second and third century, and especially to social history. In this area he prepared a wide range of sources - he dealt with Gnostic texts of the 2nd and 3rd centuries, he studied Coptic texts from Nag Hammadi. He published many translations of Gnostic works from early Christian times, as well as texts of Christian polemic literature. His authorship are numerous translations of the writings of Ireneusz from Lyon (from the second century), which were collected and published entirely in the 11th volume of the Studia Antiquitatis Christianae series. Series Nova in 2010. In addition, he prepared the first Polish translation of the Gospel of Judas. However, as part of didactic work, he taught the Coptic language. He developed the first Polish textbook to learn this language and is a co-author of the Coptic-Polish dictionary. In addition, in the last years of his life he consulted the codes of Coptic texts discovered in Gurna in Upper Egypt discovered by Polish archaeologists in 2005, identifying their titles and fragments in a working translation. Based on this translation, it was possible to identify a manuscript dated to the 7th / 8th century, which is a fragment of an extremely important and unique discovery made by the Polish mission of the Center of Mediterranean Archeology of the University of Warsaw. (Agata Muc, Gift of Father Prof. Wincenty Myszor for the Theological Library of the University of Silesia in Katowice, SSHT 2013, vol. 46, No. 1.)

Centrum Badań nad Historią Kościoła zgodnie ze statutem Fundacji w swojej działaności koncentruje się na dwóch obszarach historii Kościoła: historią i teologią pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz historią Kościoła na Śląsku w okresie nowożytnym i najnowszym. 

Pierwszy obszar działalności znajduje swoje odbicie w serii wydawniczej pt.

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova nie są kontynuacją serii wydawanej w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej, a następnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Studia Antiquitatis Christianae w latach 1977 do 2001 (tomy od 1–16). Od początku istnienia Studia Antiquitatis Christianae pracowałem w zespole redakcyjnym złożonym wyłącznie z pracowników ATK (UKSW). W naszych studiach zmieniamy nieco tę formułę. Studia w Warszawie od początku przyjmowały do publikacji prace powstałe w różnych ośrodkach teologicznych. Tę zasadę utrzymała także kolejna redakcja w Warszawie, w tomie Studia Antiquitatis Christianae 17 (2004). W Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (= StAC.SN), wydawanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pragniemy poświęcić więcej miejsca badaniom źródłowym, ale – podobnie jak w Warszawie – umożliwić także publikacje rozpraw i monografii tematycznych, prac zbiorowych, które powstały poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ks. Prof. Wincenty Myszor

Rada Naukowa: ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów).

 

Źródła do Dziejów Kościoła na Górnym Śląsku

W 1920 roku na Górnym Śląsku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, którego korzeni należy szukać w różnych inicjatywach oświatowych i naukowych końca XIX wieku. Wśród członków założycieli znajdujemy kilku zasłużonych dla rozwoju oświaty na Śląsku osób: ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Eckert, adwokat Brunon Kudera, dr Bogusław Parczewski, dr Paweł Kempka, ks. Teodor Kubina, Konstanty Prus i ks. Emil Szramek. Założyciele towarzystwa postawili sobie za cel: ożywienie i popieranie nauki i sztuki polskiej na Śląsku, gromadzenie zabytków kultury oraz szerzenie wśród ogółu zrozumienia dla swojej działalności. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku zamierzało realizować swoje zadania przez publikowanie i popieranie prac z różnych dziedzin nauki i sztuki; utrzymywanie biblioteki; urządzanie odczytów, wykładów i spotkań dyskusyjnych; rozwijanie współpracy z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi oraz działanie wszelkimi dostępnymi sposobami na rzecz rozwoju nauki polskiej na Śląsku. Z chwilą, gdy w 1927 roku prezesem został ks. E. Szramek nastąpiło ożywienie działalności wydawniczej towarzystwa. Do wybuchu wojny ukazało się w nieregularnym rytmie sześć tomów Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz 5 tomów wydawnictw źródłowych w serii pod nazwą Fontes. Właśnie do tej serii wydawniczej pragniemy nawiązać pierwszym i następnymi będącymi w przygotowaniu wydawnictwami źródłowymi. Uczestnikami i redaktorami nowej serii, która pragnie wpisać się na zasadzie kontynuacji do tej zainicjowanej w okresie międzywojennym jest środowisko historyków skupione przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach.

Do Rady Naukowej serii wydawniczej wchodzą: ks. prof. Jerzy Myszor – przewodniczący, dr hab. Adam Dziurok – wiceprzewodniczący, dr hab. Halina Dudała, dr Jacek Żurek, ks. dr Damian Bednarski – sekretarz.