Jacek Żurek, Julian Ludwik Hawalewicz i „Pierwsza brygada”, Warszawa-Katowice 2018, Opr. graficzne Tomasz Ryger, Wyd. WueM

Szkic z pogranicza historii i literatury o piosence „Legiony, to są Termopile...”, która była pierwowzorem „Marsza I brygady” („My, pierwsza brygada...”), będącego „Pieśnią Reprezentacyjną” Wojska Polskiego od roku 2007. Omówienie spornej kwestii autorstwa obu piosenek na tle sprawy nieznanego lwowskiego muzykanta i legionisty, Juliana Ludwika Hawalewicza, który zginął w bitwie pod lubelskim Jastkowem (+1915). Nowy zapis muzyczny piosenki w wykonaniu Dominika Sierzputowskiego (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy). Legiony polskie podczas I wojny światowej, piosenki żołnierskie. Książeczka ilustrowana zdjęciami z epoki, mapka.

Spis treści
Tytułowy bohater i Krzyż Niepodległości; Znani autorzy „Pierwszej brygady”; Piosenki legionistów; Piosenka o legionach; Hawalewicz jako autor; Nowa piosenka

 

Jacek Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949–1956, Katowice–Warszawa 2018, ss. 450, wyd. II, uzupełnione, WueM (Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła)

Autor przedstawia genezę i funkcjonowanie całego ruchu – fenomenu w skali polskiej, choć – jak sam pisze – wzorowanego na tradycji europejskiej sięgającej czasów rewolucji francuskiej końca XVIII wieku. (...) W następnych rozdziałach Autor przenosi nas do województwa katowickiego (co nie oznacza, że tylko do diecezji katowickiej), cały czas pamiętając jednak o ogólnopolskim kontekście zdarzeń lokalnych. Najważniejszy bodaj problem, towarzyszący stale czytelnikowi, to analiza relacji panujących między władzą państwową, formacją „patriotów” oraz Episkopatem Polski, czy też lokalnym biskupem (z recenzji dr hab. Jana Żaryna, prof. UKSW, 2006). Sam problem, by odnieść się chociażby do badań J. Żaryna czy A. Grajewskiego został, o czym trudno nie przypomnieć, wstępnie opisany, niemniej jednak historia genezy, funkcjonowania, tudzież kres Okręgowej Komisji Księży w województwie katowickim (przejściowo stalinogrodzkim) zasługuje na odrębne opracowanie. Autor zadeklarował przy tym, iż miast „szczegółowego badania instytucji, jakie utworzyli »księża patrioci« w okresie stalinowskim (komisje księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a także wszystkie organizacje pochodne i pokrewne)” zamierza skupić się „na badaniu problemów, jakie wiązały się z funkcjonowaniem całego ruchu, a także na kierunkach jego działania”, co wydaje się zamysłem poznawczo znacznie ciekawszym, aniżeli poprzestanie na prostej próbie odtworzenia organizacyjnych schematów i związanych z nimi poczynań (z recenzji prof. dr hab. Włodzimierza Suleji, 2006)

Wydanie II zostało wzbogacone edycją materiałów źródłowych. 

 do nabycia w Księgarni

 

Załączniki:
Pobierz plik (spis.pdf)Spis treści[ ]70 kB15 Pobieranie

Apokaliptyka w pismach gnostyckich. Wstęp Wincenty Myszor, Przemysław Piwowarczyk, Przekład i komentarz Wincenty Myszor, Agata Sowińska, Indeks Wojciech Kamczyk; Redakcja Agata Sowińska, Katowice 2017.   

Przekazywany do rąk czytelników 19 tom serii „Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova” nosi tytuł: Apokaliptyka w pismach gnostyckich. Jest to antologia tekstów apokaliptycznych wyłuskanych z korpusu pism z Nag Hammadi. Przekłady w niej zawarte, opatrzone wstępem i komentarzem, są głównie autorstwa ks. prof.  Wincentego Myszora (opublikowane wcześniej w innych pozycjach wydawniczych), wyjątkiem są: fragment z kodeksu Tchacos, wstęp do Apokalipsy Adama oraz wstęp, przekład i komentarz do Apokalipsy Hermesa Trismegistosa. Współautorami antologii są osoby naukowo i zawodowo związane z dwoma wydziałami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: z Wydziałem Teologicznym – ks. dr Wojciech Kamczyk oraz Wydziałem Filologicznym – dr Przemysław Piwowarczyk (Katedra Filologii Klasycznej) i dr Agata Sowińska (Katedra Filologii Klasycznej). Niniejszy tom jest pierwszym wydanym pod auspicjami nowo powstałego Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Doktrynami Pokrewnymi, powołanego po śmierci ks. prof. Wincentego Myszora w celu kontynuacji oraz rozpowszechniania Jego badań. Wydawcą tomu jest Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora.

do nabycia w Księgarni

Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018, ss. 340. wyd. WueM

 Bez wątpienia praca ważna, potrzebna i dobrze skonstruowana. Bardzo interesująco podkreślony jest w niej personalny, osobisty, jednostkowy, indywidualny i niepowtarzalny (tak wiele przywołanych cech z pełną świadomością, by dowartościować tę specyfikę) aspekt przeżyć religijnych, ale też ich wymiar wspólnotowy, społeczny. Szczególnego charakteru dodaje temu studium fakt, że Autorka, jako teolog, opatrzyła analizowane teksty wspomnień refleksją teologiczną, starając się wyeksponować ich głębszy sens. Studium łączy w sobie zarówno informacje historyczne, interesujące teksty wspomnień wygnańców, jak i duchowy namysł nad całością badanej literatury źródłowej. Z recenzji prof. Jan Wiesław Wysocki.

Księgarnia: do nabycia

 

 

Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, ss. 240, Wydawnictwo Emmanuel.
 
21 września 2014 roku minęła pięćdziesiąta rocznica śmierci syna Ziemi Śląskiej – arcybiskupa polowego Wojska Polskiego, opiekuna polskiej emigracji – Józefa Feliksa Gawliny. W śląskie upamiętnienie wspomnienia postaci arcybiskupa włączyła się z racji rocznicy również Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w której 6 listopada 2014r. przygotowano panel dyskusyjny: „Biskup Polowy Wojska Polskiego abp Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci”. Panel odbył się w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 11, w sali „Gościa Niedzielnego”. Dyskusję poprzedziło otwarcie wystawy poświęconej abp. Gawlinie, mieszczącej się na parterze budynku Wydziału Teologicznego. Przybyłych gości przywitał ksiądz doktor habilitowany Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, a historię wystawy przybliżył ksiądz prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (Londyn). Ekspozycja prezentowała w formie plansz m.in. dotąd niepublikowane zdjęcia i dokumenty dotyczące działalności biskupa polowego na frontach II wojny światowej. Wystawa została przygotowana w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Publikacja zawiera artykuły, w których znalazło się poszerzone omówienie problemów poruszanych w czasie panelu katowickiego. Dołączono szereg cennych dokumentów z archiwów Londynu, Bonn, Rzymu, Paryża, Warszawy i Katowic.
do nabycia w Księgarni